El Glifing és un joc d'ordinador desenvolupat per especialistes amb el qual s'entrena la lectura des de casa de forma fàcil i divertida.

En què consisteix? Un professional fa una avaluació en el centre del nivell del nen, de forma precisa i objectiva. Amb els resultats obtinguts i al llarg de l'entrenament, l'especialista i el programa analitzen quins aspectes cal reforçar.

El nen juga i entrena des de casa amb un ordinador, fent sessions de 15 minuts al dia aproximadament, 4 dies a la setmana. Un cop al mes es fa una visita al centre per valorar l'evolució.

Aquest mètode millora la velocitat i comprensió lectora, disminueix els errors i aconsegueix una lectura més fluïda. Tot plegat ajuda a que l'autoestima del nen augmenti i millori la seva motivació per la lectura.

http://www.glifing.com/