Esteu aquí

Parlem d'ambliopia quan una dels dos ulls té l'agudesa visual disminuïda i no se soluciona amb la millor correcció òptica. En ocasions aquesta baixa visió es pot donar en tots dos ulls a l´hora (ambliopia bilateral).

COM DETECTAR-HO?

L'ull gandul pot estar causat per un defecte refractiu no corregit, un estrabisme o una patologia. Sense el tractament adequat el problema continuarà durant l'edat adulta. És possible tractar-lo a qualsevol edat, encara que és preferible que la detecció i el tractament es realitzin el més aviat possible. És per això que és molt important fer-se revisions optomètriques abans dels 3 anys d'edat.

Atès que l'ull "sa" veu bé, és molt difícil detectar l'ull ambliop si no és comparant la visió d'un ull i l'altre de forma aïllada. Els signes amb els que no podem trobar són que s'acosta molt els objectes a la cara, dificultats a l'escola, que gira un ull o l'hi tapa ...

El tractament, un cop corregida la causa, consisteix en la rehabilitació de totes les habilitats d'aquest ull mitjançant la teràpia visual activa i l'ús de pegat si cal.

COMPARTIR A: