Esteu aquí

Psicomotricitat

Les adquisicions sensoriomotores durant els primers anys de vida originen els processos del pensament.

Reflexes Primitius

Són uns moviments automàtics dirigits pel tronc encefàlic que tenen tots els nadons.

Coordinació Ull-Mà

La coordinació ull-mà és el nivell de sensibilitat amb la qual es sincronitzen la mà i l'ull.

Teràpia Auditiva Sena

La Teràpia neuro-auditiva SENA ajuda a millorar: la capacitat d'interpretar el que se sent.

Syntonics

La fototeràpia Syntonic és una teràpia de llum visible que projectada a través dels ulls, ajuda en el tractament de problemes visuals.

Glifing

El Glifing és un joc d'ordinador desenvolupat per especialistes amb el qual s'entrena la lectura des de casa de forma fàcil i divertida.

Percepció Visual

La percepció visual és la capacitat que té el cervell per comprendre i interpretar el que els nostres ulls veuen.

Eficàcia Visual

Els ulls no només han de veure clar sinó que s'han de moure amb la mateixa agilitat i precisió