La coordinació ull-mà és el nivell de sensibilitat amb la qual es sincronitzen la mà i l'ull. Aquesta habilitat usa els ulls per dirigir l'atenció i les mans per executar una tasca determinada. És una habilitat complexa, ja que ha de guiar els moviments de la nostra mà d'acord als estímuls visuals i de retroalimentació.

La coordinació ull-mà s'utilitza en moltes activitats diàries. Sense ella, seríem incapaços de realitzar tasques simples com escriure, cuinar, moure objectes ... i pràcticament gairebé totes les activitats del nostre dia a dia.

Un nen amb dificultat en aquesta habilitat tindrà problemes en l'escriptura, dificultat a usar bé les tisores, dificultat en la còpia, mala ortografia, males postures de mà o males postures de cos i poca habilitat en l'esport, que requereixi precisió oculomanual 

Sovint la motricitat fina de la mà és maldestre i el nen realitza les tasques amb la motricitat gruixuda (movent altres parts del cos mentre realitza aquestes tasques).

Mitjançant tècniques específiques de teràpia visual es pot millorar la integració d'aquesta informació per tal que les tasques d'aprenentatge així com el temps de reacció en la pràctica esportiva siguin més eficients.